ศาลแขวงสงขลา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

นายลือชา ยอดล้ำ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแขวงสงขลา วางพานพุ่มดอกไม้สดแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องใน วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

 นายลือชา  ยอดล้ำ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแขวงสงขลา  วางพานพุ่มดอกไม้สดแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องใน วันพระบิดาแห่งฝนหลวง
        วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561  เวลา 08.00 นาฬิกา  นายศรจิตร  สอนศรี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสงขลา  มอบหมายให้  นายลือชา  ยอดล้ำ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแขวงสงขลา  พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงานราชการ  ร่วมพิธี  วางพานพุ่มดอกไม้สดแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรเนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2561  ณ  อาคารหอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา


เอกสารแนบ