ศาลแขวงสงขลา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

นายศรจิตร สอนศรี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสงขลา เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีกับอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 ในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งใหม่ ณ สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9

นายศรจิตร  สอนศรี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสงขลา  เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีกับอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9  ในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งใหม่  ณ  สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9
            วันที่ 4 ตุลาคม 2561  เวลา 10.30 นาฬิกา  นายศรจิตร  สอนศรี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสงขลา   พร้อมด้วย ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแขวงสงขลา คณะผู้พิพากษาศาลแขวงสงขลา ผู้อำนวยการฯ  และหัวหน้ากลุ่มงานเข้าพบเพื่อแสดงความยินดีกับ นายเพิ่มศักดิ์  สายสีทอง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค 8 ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9  เนื่องในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งอฺธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 ณ สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ จังหวัดสงขลา


เอกสารแนบ