ศาลแขวงสงขลา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

ประกาศศาลแขวงสงขลา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลแขวงสงขลา ขนาด 12 หน่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เอกสารแนบ