ศาลแขวงสงขลา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

นายศรจิตร สอนศรี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสงขลา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการนำเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ มาใช้กับผู้กระทำผิดให้กับภาคประชาชน จัดโดย...สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา

นายศรจิตร  สอนศรี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสงขลา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการนำเครื่องอิเล็กทรอนิกส์  มาใช้กับผู้กระทำผิดให้กับภาคประชาชน  จัดโดย...สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา
            วันที่ 12 กันยายน  2561  เวลา 09.00 นาฬิกา  นายศรจิตร  สอนศรี  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสงขลา  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการนำเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์   มาใช้กับผู้กระทำผิดให้กับภาคประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จัดโดย...สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา  ณ  โรงแรมราชมังคลา สงขลา เมอร์เมด  ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา               โดยมี...นางนุสรา  วงษ์สุวรรณ  ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการต่อประธานในพิธี การจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาสาสมัครคุมประพฤติ และเจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา มีความรู้ ความเข้าใจ บทบาทของอาสาสมัครคุมประพฤติและภาคประชาชนในการช่วยเหลือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการติดตามตัว กรณีผู้ถูกควบคุมความประพฤติ ต้องเงื่อนไขให้ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ


เอกสารแนบ