ศาลแขวงสงขลา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

ศาลแขวงสงขลา ร่วมพิธีวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาค่ายรามคำแหง ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 (ค่ายรามคำแหง) สงขลา

ศาลแขวงสงขลา ร่วมพิธีวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาค่ายรามคำแหง ณ  บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 (ค่ายรามคำแหง) สงขลา
                 วันที่ 12 กันยายน 2561  เวลา 08.30 นาฬิกา  นายศรจิตร  สอนศรี  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสงขลา มอบหมายให้ นายนิติพงศกร  ทองเกิด  นิติกรชำนาญการ พร้อมด้วยข้าราชการ และลูกจ้าง  ร่วมพิธีวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช  เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาค่ายรามคำแหง  ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 (ค่ายรามคำแหง) อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ  ตลอดจนรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช  


เอกสารแนบ