ศาลแขวงสงขลา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

ศาลแขวงสงขลา ร่วมพิธีวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาค่ายรามคำแหง ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๓ (ค่ายรามคำแหง) สงขลา

ศาลแขวงสงขลา ร่วมพิธีวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาค่ายรามคำแหง ณ  บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๓ (ค่ายรามคำแหง) สงขลา
                 วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา  นางเจิดจันทร์  แก้วอำไพ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสงขลา มอบหมายให้ นางขวัญจิต  กล่ำเจริญ เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ พร้อมด้วยข้าราชการ และลูกจ้าง  ร่วมพิธีวางพวงมาลัย ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช  เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาค่ายรามคำแหง  ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๓ (ค่ายรามคำแหง) อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ  ตลอดจนรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช  


เอกสารแนบ