ศาลแขวงสงขลา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

นางเจิดจันทร์ แก้วอำไพ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสงขลา ให้การต้อนรับ นายสมบูรณ์ วัฒนพรมงคล รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๔ และคณะ ในโอกาสศึกษาดูงานด้านการสนับสนุนการพิจารณาคดีศาลแขวงสงขลา

นางเจิดจันทร์  แก้วอำไพ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสงขลา  ให้การต้อนรับ นายสมบูรณ์  วัฒนพรมงคล รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๔ และคณะ ในโอกาสศึกษาดูงานด้านการสนับสนุนการพิจารณาคดีศาลแขวงสงขลา
                   วันที่  ๔ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา  นางเจิดจันทร์  แก้วอำไพ  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสงขลา พร้อมด้วย ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแขวงสงขลา  คณะผู้พิพากษา  นางนัตฐิมา  ไชยรัตน์  ผู้อำนวยการฯ  หัวหน้ากลุ่มงานฯ  และข้าราชการ  ให้การต้อนรับ  นายสมบูรณ์  วัฒนพรมงคล ประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๔  และคณะ ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานด้านการสนับสนุนการพิจารณาคดีศาลแขวงสงขลา ในโอกาสนี้รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๔  ได้รับฟังบรรยายสรุปของศาลแขวงสงขลา จากผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ  โดยมี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแขวงสงขลา  คณะผู้พิพากษา  ผู้อำนวยการฯ และหัวหน้ากลุ่มงาน เข้าร่วมรับฟังการบรรยายสรุป ณ ห้องประชุมศาลแขวงสงขลา จากนั้นคณะศึกษาดูงานได้เยี่ยมชมกลุ่มงานต่าง ๆ  ในศาลแขวงสงขลาอีกด้วย 


เอกสารแนบ