ศาลแขวงสงขลา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

นางเจิดจันทร์ แก้วอำไพ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสงขลา ให้การต้อนรับ นายอดิศักดิ์ ปัตรวลี ประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๙ และคณะ ในโอกาสศึกษาดูงานระบบการบริหารจัดการคดีของศาลแขวงสงขลา

นางเจิดจันทร์  แก้วอำไพ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสงขลา  ให้การต้อนรับ นายอดิศักดิ์  ปัตรวลี ประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๙ และคณะ ในโอกาสศึกษาดูงานระบบการบริหารจัดการคดีของศาลแขวงสงขลา
                     วันที่  ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา  นางเจิดจันทร์  แก้วอำไพ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสงขลา พร้อมด้วย ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแขวงสงขลา  คณะผู้พิพากษา  นางนัตฐิมา  ไชยรัตน์  ผู้อำนวยการฯ  หัวหน้ากลุ่มงานฯ  และข้าราชการ  ให้การต้อนรับ  นายอดิศักดิ์  ปัตรวลี ประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๙  และคณะ ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานระบบการบริหารจัดการคดีของศาลแขวงสงขลา  โอกาสนี้ นายเลิศชัย  ภักดีฉนวน  อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะดูงาน ณ ห้องประชุมศาลแขวงสงขลา  จากนั้นได้นำคณะศึกษาดูงาน เยี่ยมชมกลุ่มงานต่าง ๆ ในศาลแขวงสงขลาอีกด้วย


เอกสารแนบ