ศาลแขวงสงขลา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

นางเจิดจันทร์ แก้วอำไพ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสงขลา เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่อารีย์ รัตนโชเต มารดาของ นายอนุรักษ์ รัตนโชเต ผู้พิพากษาศาลแขวงสงขลา

นางเจิดจันทร์  แก้วอำไพ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสงขลา เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่อารีย์  รัตนโชเต มารดาของ นายอนุรักษ์  รัตนโชเต ผู้พิพากษาศาลแขวงสงขลา
            วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐  เวลา ๑๙.๐๐ นาฬิกา  นางเจิดจันทร์  แก้วอำไพ  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสงขลา  พร้อมด้วย  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแขวงสงขลา  คณะผู้พิพากษา  นางนัตฐิมา  ไชยรัตน์  ผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ  คุณแม่อารีย์  รัตนโชเต  มารดาของ  นายอนุรักษ์  รัตนโชเต ผู้พิพากษาศาลแขวงสงขลา  ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านช่างแก้ว หมู่ที่ ๗  ตำบลคลองหลา  อำเภอคลองหอยโข่ง  จังหวัดสงขลา   


เอกสารแนบ