ศาลแขวงสงขลา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

นางเจิดจันทร์ แก้วอำไพ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสงขลา ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ คุณแม่อารีย์ รัตนโชเต มารดาของ นายอนุรักษ์ รัตนโชเต ผู้พิพากษาศาลแขวงสงขลา

นางเจิดจันทร์  แก้วอำไพ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสงขลา ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ คุณแม่อารีย์  รัตนโชเต มารดาของ นายอนุรักษ์  รัตนโชเต ผู้พิพากษาศาลแขวงสงขลา
                   วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา  นางเจิดจันทร์  แก้วอำไพ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสงขลา  พร้อมด้วย  นายลือชา  ยอดล้ำ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแขวงสงขลา  นางนัตฐิมา  ไชยรัตน์  ผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่  ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ  คุณแม่อารีย์  รัตนโชเต  มารดาของ  นายอนุรักษ์  รัตนโชเต ผู้พิพากษาศาลแขวงสงขลา  ณ  วัดโพธิ์ หมู่ที่ ๒  ตำบลคลองหอยโข่ง  อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา  ในโอกาสนี้ นายเลิศชัย  ภักดีฉนวน อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙  เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพในครั้งนี้


เอกสารแนบ