ศาลแขวงสงขลา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

ศาลแขวงสงขลา จัดโครงการ “ประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรม ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดสงขลา กับศาลแขวงสงขลา” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมศาลแรงงานภาค ๙ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ศาลแขวงสงขลา จัดโครงการ “ประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรม ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดสงขลา กับศาลแขวงสงขลา” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ  ห้องประชุมศาลแรงงานภาค ๙ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
                     วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐  นางเจิดจันทร์  แก้วอำไพ  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสงขลา   พร้อมด้วย  นายศรัณย์  ดุลยมาศ  นายณัฐกร  ยกชูธนชัย  นายลือชา  ยอดล้ำ  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแขวงสงขลา   ผู้อำนวยการฯ หัวหน้ากลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่ศาลแขวงสงขลา  เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ “ประสาน ความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดสงขลา   กับศาลแขวงสงขลา” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ซึ่งจัดโดย... ศาลแขวงสงขลา    ณ ห้องประชุม ศาลแรงงานภาค ๙  อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา   โดยมี  นายเลิศชัย  ภักดีฉนวน อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสงขลา กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี   ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงสงขลา  ตำรวจภูธรภาค ๙ และสถานีตำรวจภูธรในจังหวัดสงขลา ทนายความภาค ๙ ทนายความจังหวัดสงขลา เรือนจำกลางสงขลา   เรือนจำจังหวัดสงขลา  ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา   สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา  และผู้ประนีประนอมประจำศาลแขวงสงขลา จำนวน ๒๘ คน                   ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันนำเสนอสภาพปัญหาอุปสรรค ด้านการอำนวยความยุติธรรม  และกำหนดแนวทางพัฒนาระบบงานร่วมกันของหน่วยงานกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดสงขลา


เอกสารแนบ