ศาลแขวงสงขลา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

นางเจิดจันทร์ แก้วอำไพ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสงขลา ลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ อาคารศาลแขวงสงขลา

นางเจิดจันทร์  แก้วอำไพ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสงขลา ลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ อาคารศาลแขวงสงขลา
                วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา  นางเจิดจันทร์  แก้วอำไพ   ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสงขลา พร้อมด้วย ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแขวงสงขลา ผู้พิพากษา  ผู้อำนวยการฯ  ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง  ลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา  ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ อาคารศาลแขวงสงขลา  เพื่อแสดงความจงรักภักดีและร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติร่วมกับหน่วยงานในสังกัดศาลยุติธรรมทั่วประเทศ 


เอกสารแนบ