ศาลแขวงสงขลา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

นางเจิดจันทร์ แก้วอำไพ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสงขลา ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

นางเจิดจันทร์  แก้วอำไพ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสงขลา ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา  ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐
            วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐  เวลา ๐๖.๓๐ นาฬิกา  นางเจิดจันทร์  แก้วอำไพ   ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสงขลา พร้อมด้วย นางศุภมาส  ชินวินิจกุล กระจ่างทิม ผู้พิพากษา  ผู้อำนวยการฯ  พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ              ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐  ณ  สี่แยกพระพุทธศรีสงขลานครินทร์ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา (ตรงข้ามศาลแขวงสงขลา)                เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา  นางเจิดจันทร์  แก้วอำไพ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสงขลา พร้อมด้วย ผู้อำนวยการฯ ลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา  ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐  ณ  หอประชุมเปรม ๑๐๐ ปี  โรงเรียนมหาวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา           และในเวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา นางเจิดจันทร์  แก้วอำไพ  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสงขลา  พร้อมด้วยข้าราชการ  พนักงานราชการ และลูกจ้าง  ได้เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพร  ณ บริเวณเวทีสระบัว แหลมสนอ่อน  อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 


เอกสารแนบ