ศาลแขวงสงขลา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

นายเลิศชัย ภักดีฉนวน อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ ร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๐ เนื่องในโอกาสมหามงคลที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีพระชนมพรรษาครบ ๖๕ พรรษา

นายเลิศชัย  ภักดีฉนวน  อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ ร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๐ เนื่องในโอกาสมหามงคลที่  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  ทรงมีพระชนมพรรษาครบ ๖๕ พรรษา
                  วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา   นายเลิศชัย  ภักดีฉนวน อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "ร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" ประจำปี ๒๕๖๐  เนื่องในโอกาสมหามงคลที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีพระชนมพรรษาครบ ๖๕ พรรษา  โดยมี...นางเจิดจันทร์  แก้วอำไพ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสงขลา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการต่อประธานในพิธี  ในการนี้ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแขวงสงขลา ผู้พิพากษา ผู้อำนวยการฯ  และเจ้าหน้าที่ศาลแขวงสงขลา  ได้ให้การต้อนรับประธานในพิธี และแขกผู้มีเกียรติ รวมทั้งประชาชนที่เข้าร่วมโครงการไกล่เกลี่ยฯ  ณ  ศาลแขวงสงขลา  ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่าง  วันที่ ๑๕ มิถุนายน ถึง ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐


เอกสารแนบ