ศาลแขวงสงขลา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

นายเลิศชัย ภักดีฉนวน อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ ให้เกียรติเปิดนิทรรศการศาลจำลอง วันรพี ประจำปี ๒๕๖๐

นายเลิศชัย  ภักดีฉนวน อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ ให้เกียรติเปิดนิทรรศการศาลจำลอง วันรพี ประจำปี ๒๕๖๐
                วันที่ ๗  สิงหาคม ๒๕๖๐  เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา  ศาลแขวงสงขลา จัดนิทรรศการศาลจำลอง วันรพี ประจำปี ๒๕๖๐  ณ  ศาลแรงงานภาค ๙  โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อน้อมรำลึกถึง ในพระมหากรุณาธิคุณ  พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย  โดย.. นายเลิศชัย  ภักดีฉนวน  อธิบดีผู้พิพากษา ภาค ๙  เป็นประธานในพิธีเปิด  และนางเจิดจันทร์  แก้วอำไพ  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสงขลา กล่าวรายงาน  ในโอกาสนี้....นายธัชพงศ์  วิสุทธิสังวร อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค ๙  และนายปรีชา  บุญโรจน์พงศ์   อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค  ๙  ให้เกียรติร่วมในพิธีเปิดนิทรรศการศาลจำลองครั้งนี้ด้วย 


เอกสารแนบ