ศาลแขวงสงขลา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

นางเจิดจันทร์ แก้วอำไพ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสงขลา ร่วมพิธีเปิดโครงการ ปลูกต้นไม้ยืนต้นเนื่องในวันรพี เพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ณ บริเวณโดยรอบอาคารที่ทำการศาลแรงงานภาค ๙

นางเจิดจันทร์  แก้วอำไพ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสงขลา ร่วมพิธีเปิดโครงการ ปลูกต้นไม้ยืนต้นเนื่องในวันรพี เพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ  พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์  ณ  บริเวณโดยรอบอาคารที่ทำการศาลแรงงานภาค ๙
                         วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๑๕ นาฬิกา  นางเจิดจันทร์  แก้วอำไพ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสงขลา  นางนัตฐิมา  ไชยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำ  ศาลแขวงสงขลา  พร้อมด้วย  หัวหน้ากลุ่มงานฯ  และข้าราชการ   เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ “ปลูกต้นไม้ยืนต้นเนื่องในวันรพีเพื่อน้อมรำลึก ในพระกรุณาธิคุณของพระเจ้า บรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์” ณ  บริเวณศาลแรงงานภาค ๙  โดย นายเลิศชัย  ภักดีฉนวน  อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙  นายธัชพงศ์  วิสุทธิสังวร  อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค ๙  และนายปรีชา  บุญโรจน์พงศ์  อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๙  เป็นประธานในพิธีเปิด  จัดโดย...ศาลแรงงานภาค ๙ 


เอกสารแนบ