ศาลแขวงสงขลา


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailandลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ
ประกาศ
ประกาศศาลแขวงสงขลา เรื่องกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง นิติกร และเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม
ประกาศคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค ๙ เรื่องการให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงาน
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
ประกาศศาลแขวงสงขลา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลแขวงสงขลา ขนาด 12 หน่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

11

              วันที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 นาฬิกา ศาลแขวงสงขลา ได้เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”  จังหวัดสงขลา ประจำเดือนตุลาคม 2561  ณ วัดบ้านวังพา  หมู่ที่ 9  ตำบลทุ่งตำเสา  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  โดย นายศรจิตร  สอนศรี   ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสงขลา   ได้มอบหมายให้  นายสมโภช   เพชรประสมกูล   เจ้าพนักงานคดีชำนาญการ  และนายจรกฤตย์  แมงทับ  นิติกร  กลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์   เข้าร่วมโครงการดังกล่าวเพื่อพบปะประชาชน เผยแพร่ความรู้                             ด้านกฎหมาย การดำเนินคดีมโนสาเร่ คดีผู้บริโภค  การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  ศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา และการติดต่อราชการศาลแขวงสงขลา  พร้อมแจกเอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์การประกันตัว การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในคดีอาญา    การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีแพ่งและคดีอาญา เอกสารด้านการคุ้มครองสิทธิ และเอกสารทางด้านกฎหมาย   โดยได้รับความสนใจจากประชาชนที่เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ครั้งนี้เป็นจำนวนมาก 
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 19
ผบ.3139/61
ไกล่เกลี่ย ทำยอมหรือสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 13:00
ผบ.5268/61
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 09:00
ผบ.6673/61
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 09:00
ผบ.6868/61
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 09:00
ผบ.6869/61
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 09:00
ผบ.6870/61
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 09:00
ผบ.6899/61
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 09:00
ผบ.6946/61
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 09:00
ผบ.6951/61
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 09:00
ผบ.6960/61
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 09:00
ผบ.6961/61
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 09:00
ผบ.7133/61
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 09:00
พ.746/58
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 09:00
อ.1021/58
ฟังผลการฎีกา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 09:00
อ.1448/61
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 09:00
อ.2687/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 09:30
อ.2870/61
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 09:00
อ.3229/59
เลื่อนฟังผลฯฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 09:30
อ.3601/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 09:30