ศาลแขวงสงขลา


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailandลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ประกาศ
ประกาศศาลแขวงสงขลา เรื่องกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง นิติกร และเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม
ประกาศคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค ๙ เรื่องการให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงาน
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

15

             วันที่ 12 สิงหาคม 2561  เวลา 06.00 นาฬิกา  นายศรจิตร  สอนศรี   ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสงขลา  มอบหมายให้ นายณัฐกร  ยกชูธนชัย ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแขวงสงขลา พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561  ณ  สี่แยกพระพุทธศรีสงขลานครินทร์ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา                      เวลา 08.30 นาฬิกา นายณัฐกร  ยกชูธนชัย  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแขวงสงขลา  พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9   เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา 86 พรรษา  12 สิงหาคม 2561  ณ  หอประชุมเปรม 100 ปี  โรงเรียนมหาวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา           และในเวลา 17.00 นาฬิกา นายณัฐกร  ยกชูธนชัย  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแขวงสงขลา  พร้อมด้วย ข้าราชการ  พนักงานราชการ และลูกจ้าง  ได้เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล  ณ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 1
อ.2451/60
นัดสอบถาม
เวลา 9.00 น.