ศาลแขวงสงขลา


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand


ข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

20

                           วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา  นางเจิดจันทร์  แก้วอำไพ    ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดตะกั่วป่า ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสงขลา  พร้อมด้วย ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแขวงสงขลา ผู้พิพากษา นางนัตฐิมา  ไชยรัตน์ ผู้อำนวยการฯ  ข้าราชการ และลูกจ้างศาลแขวงสงขลา  จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเนื่องในวันที่ระลึกแห่งการสถาปนาศาลยุติธรรม  เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระราชประสงค์แห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่มีต่อวงการศาลยุติธรรม สำหรับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จะครบรอบ ๑๓๕ ปี ศาลยุติธรรม เพื่อเป็นการเสริมสร้างและบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันศาลยุติธรรมประจำปี ๒๕๖๐  ณ  โรงพยาบาลสงขลา  ตำบลพะวง  อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา   และในโอกาสนี้…นายปรีชา  บุญโรจน์พงศ์  อธิบดีผู้พิพากษาศาลคดีอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๙ ได้ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรรม และนำคณะผู้พิพากษา ผู้อำนวยการฯ ข้าราชการศาลคดีอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๙ ร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย โดยได้รับความสนใจจากข้าราชการในหน่วยงานกระบวนการยุติธรรมจังหวัดสงขลา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก   

อ่านข่าว

ประกาศ
คู่มือ

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 132
ผบ.1134/60
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.1144/60
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.1147/60
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.1151/60
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.1154/60
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.27/59
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.2726/59
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 7
อ.3264/59
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.612/55
นัดฟังคำพิพากษา/ฟังผลผ่นชำระ
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.10343/59
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.1132/60
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.1133/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.1135/60
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.1136/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.1137/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.1138/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.1139/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.1140/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.1141/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.1142/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.1143/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.1146/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.1148/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.1149/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.1150/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.1152/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.1153/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.1155/60
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.1156/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.1157/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.1158/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.1159/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.1160/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.826/60
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.827/60
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.828/60
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.829/60
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.830/60
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.818/60
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.819/60
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.820/60
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.821/60
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.822/60
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.823/60
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.824/60
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.825/60
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 8
อ.1027/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 6
อ.1161/58
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.1200/57
นัดฟังผลการชำระหรือนัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.180/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.1877/59
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 7
อ.222/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.2228/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.2243/58
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 7
อ.240/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.2630/59
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.2758/57
ฟังคำสั่งรับรองฎีกา
ห้องพิจารณาที่ 6
อ.3494/59
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.3629/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.630/59
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.738/60
นัดไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.777/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.90/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.992/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.10376/59
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.10377/59
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.10379/59
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.10381/59
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.10384/59
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.10385/59
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.10386/59
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.10389/59
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.1039/60
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.10391/59
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.10394/59
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.10395/59
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.1040/60
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.1041/60
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.1042/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.1043/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.1044/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.1045/60
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.1046/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.1047/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.1048/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.1049/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.1051/60
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.1052/60
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.1053/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.1054/60
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.1055/60
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.1056/60
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.1057/60
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.1058/60
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.1059/60
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.1060/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.1061/60
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.1062/60
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.10628/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.1063/60
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.1064/60
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.1065/60
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.1066/60
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.1067/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.1068/60
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.1069/60
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.1070/60
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.1071/60
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.1072/60
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.1073/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.1074/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.1075/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.1076/60
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.10824/59
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.1145/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.17/60
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.19/60
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.27/60
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.344/60
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.614/60
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.615/60
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.616/60
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.623/60
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.71/60
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.817/60
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.8472/59
นัดไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.9133/59
นัดสืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.93/60
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.1898/48
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 7
อ.3135/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.331/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.3823/59
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 5

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ