ศาลแขวงสงขลา


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailandลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ
ประกาศ
ประกาศศาลแขวงสงขลา เรื่องกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง นิติกร และเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม
ประกาศคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค ๙ เรื่องการให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงาน
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
ประกาศศาลแขวงสงขลา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลแขวงสงขลา ขนาด 12 หน่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

9

             วันที่ 5 ธันวาคม 2561 เวลา 06.30 นาฬิกา  นายศรจิตร  สอนศรี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสงขลา มอบหมายให้ นายลือชา  ยอดล้ำ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแขวงสงขลา พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างศาลแขวงสงขลา  ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2561  ณ  สี่แยกพระพุทธศรีสงขลานครินทร์ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา             และในเวลา 08.00 นาฬิกา นายลือชา  ยอดล้ำ  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแขวงสงขลา  พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ราชสักการะ และถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  ณ  หอประชุมเปรม 100 ปี  โรงเรียนมหาวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
อ่านข่าว