ศาลแขวงสงขลา


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

ข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

20

                      วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา นางเจิดจันทร์  แก้วอำไพ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดตะกั่วป่า ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสงขลา  พร้อมด้วยข้าราชการ   ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ณ  วัดโคกสมานคุณ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  ซึ่งจัดโดย...จังหวัดสงขลา 

อ่านข่าว

ประกาศ
คู่มือ

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 131
อ.1708/57
นัดฟังผลการชำระหรือฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
พ.174/60
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1686/59
นัดฟังผลผ่อนชำระ/นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2980/58
ฟังผลการชำระหนี้หรือฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3163/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3460/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ -
อ.635/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1645/60
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1646/60
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1647/60
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1648/60
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1649/60
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1663/60
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2404/60
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2694/60
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2695/60
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2696/60
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2697/60
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2698/60
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2699/60
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2700/60
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.680/52
นัดไต่สวน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.776/51
นัดไต่สวน
ห้องพิจารณาที่ -
พ.117/60
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
พ.147/60
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
พ.161/60
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
พ.2021/51
นัดไต่สวน
ห้องพิจารณาที่ -
พ.4358/50
นัดไต่สวน
ห้องพิจารณาที่ -
พ.5302/50
นัดไต่สวน
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1004/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1218/60
นัดพร้อมสอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1287/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1310/60
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1374/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1381/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1384/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1395/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1417/57
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1747/50
นัดพร้อมเพื่อสอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2251/53
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2576/59
ฟังผลชำระหนี้/ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2682/58
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.27/59
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3380/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3655/58
ฟังผลการชำระหนี้หรือฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3735/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3736/59
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.518/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.519/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ -
อ.520/60
นัดไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.637/60
ไต่สวนมูลฟ้อง/ถอนฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.640/58
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.659/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.686/60
นัดพร้อมสอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.783/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.907/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.909/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.928/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.988/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1218/60
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1500/60
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1501/60
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1639/60
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1640/60
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1641/60
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1642/60
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1643/60
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1644/60
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1714/60
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1715/60
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1716/60
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2051/60
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2052/60
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2053/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2054/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2270/60
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2311/60
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2405/60
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2406/60
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2407/60
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2408/60
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2409/60
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2410/60
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2411/60
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2412/60
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2413/60
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2495/60
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2496/60
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2497/60
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2498/60
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2499/60
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2500/60
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2509/60
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2549/60
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2550/60
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2551/60
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2552/60
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2553/60
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2554/60
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.316/52
นัดไต่สวน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.637/51
นัดไต่สวน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.797/60
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.799/60
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.9133/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.9828/59
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.9960/59
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.9962/59
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1155/50
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.129/60
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
พ.134/60
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1462/50
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.154/60
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
พ.155/60
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
พ.156/60
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
พ.157/60
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
พ.171/60
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
พ.172/60
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
พ.173/60
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
พ.175/60
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
พ.176/60
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
พ.177/60
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
พ.2362/50
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.282/52
นัดไต่สวน
ห้องพิจารณาที่ -
พ.4549/50
นัดไต่สวน
ห้องพิจารณาที่ -
พ.5/60
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
พ.5191/50
นัดไต่สวน
ห้องพิจารณาที่ -
พ.67/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
พ.75/51
นัดไต่สวน
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1006/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ -
อ.561/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ -
พ.270/59
ไกล่เกลี่ยหรือสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ