ศาลแขวงสงขลา


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailandลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

34

                    วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา  นางเจิดจันทร์  แก้วอำไพ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันพบญาติใกล้ชิด  ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑  ณ  บริเวณภายในเรือนจำจังหวัดสงขลา 
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 6
ผบ.10447/60
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยาน
เวลา 9.00 น.
พ.182/60
ฟังคำพิพากษา
เวลา 9.00 น.
พ.382/60
สืบพยานโจทก์-จำเลย
เวลา 9.3
อ.1031/56
ฟังคำพิพากษา/ฟังผลการชำระหนี้
เวลา 13.30 น.
อ.247/61
ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท
เวลา 9.00 น.
อ.3799/60
นัดไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท
เวลา 13.30 น.