ศาลแขวงสงขลา


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

7

             วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา  นางเจิดจันทร์  แก้วอำไพ    ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสงขลา  ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ “พัฒนาประสิทธิภาพงานด้วยแนวคิดไคเซ็น”  โดยมี นายณัฐกร  ยกชูธนชัย  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแขวงสงขลา  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมต่อประธานในพิธี  และนางนัตฐิมา  ไชยรัตน์  ผู้อำนวยการฯ  ร่วมในพิธีเปิดดังกล่าวด้วย การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของศาลแขวงสงขลา ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการปรับเปลี่ยนทัศนคติในการทำงานโดยนำแนวคิดและหลักการทำงานแบบไคเซ็น  มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานของศาลแขวงสงขลาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  โดยมี คณะวิทยากรจาก บริษัท โตโยต้าลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด บรรยายให้ความรู้  ณ  ห้องประชุม   ศาลแขวงสงขลา 
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 11
พ.224/60
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1244/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1708/60
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2562/60
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3093/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3557/59
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.8245/60
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.8246/60
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.9919/59
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3074/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1315/60
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -

ค้นหาข้อมูลคดี

คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)