ศาลแขวงสงขลา


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailandลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

3

                     วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑  เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา  นายศรจิตร  สอนศรี  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดนาทวี ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสงขลา  พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ร่วมงานรัฐพิธี วางพวงมาลาถวายราชสักการะ และถวายราชสดุดี  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช   ณ  หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  อำเภอเมืองสงขลา  จังหวัดสงขลา
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 28
ผบ.105/61
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ.121/61
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
ผบ.127/61
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.216/61
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.217/61
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
ผบ.225/61
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
ผบ.338/61
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
ผบ.397/61
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
ผบ.471/61
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.525/61
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
ผบ.613/61
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
ผบ.614/61
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
ผบ.654/61
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ.656/61
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
ผบ.657/61
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
ผบ.658/61
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
ผบ.736/61
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 10
ผบ.737/61
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 10
ผบ.80/61
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหาแห่งคดีและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
ผบ.9208/60
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.30 น.
อ.3012/60
ฟังคำพิพากษาหรือฟังผลการชำระ
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.30 น.
อ.3175/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.3544/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.30 น.
อ.721/61
ฟังคำพิพากษา
เวลา 10
อ.787/61
ไกล่เกลี่ยและนัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ.796/61
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
อ.98/61
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13.30 น.
อ.99/61
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.